نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان دختر شهرستان در مسابقات دو و میدانی استان

درخشش دانش آموزان دختر شهرستان در مسابقات دو و میدانی استان 

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ابرکوه در این دوره از مسابقات دومیدانی مرحله استان که در اسفند ماه 1397 در پیست دو و میدانی شهید نصیری یزد برگزارشد، رتبه های کسب شده گروه دختران شهرستان ابرکوه به شرح زیر می باشد:

مقطع ابتدایی:

دو مسافت 600 متر فاطمه سادات زارع زاده از آموزشگاه مقام اول استان

پرتاب توپ فاطمه عمیقی زاده مقام اول استان

پرتاب وزنه فاطمه عمیقی زاده مقام دوم استان

پرتاب توپ محدثه زارع مقام چهارم استان

 

پرش طول مریم تولایی مقام پنجم استان

100متر سرعت مهیا قدیری مقام پنجم استان

مقطع متوسطه اول:

پرتاب دیسک سمیرا صفری مقام سوم استان

400متر مهدیه زارعی مقام چهارم استان

1500متر سمیرا صفری چهارم استان

پرتاب وزنه  نوریه کریمی مقام پنجم استان

مقطع متوسطه دوم:

400متر غزل محمدپناه مقام دوم استان

400متر پریسا شرافت مقام چهارم استان

پرش طول لیلا حسن پور مقام چهارم استان

پرتاب وزنه پریسا شرافت مقام چهارم استان

1500متر فاطمه خوش مهر مقام چهارم استان

100متر زهرا خیر پور مقام ششم استان

در این دوره از مسابقات راحله فلاح زاده به عنوان مربی و فاطمه امیدوارپناه سرپرست تیم بودند.