نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مدیران متوسطه دوره اول و دوم

جلسه ی هم اندیشی مدیران متوسطه دوره اول و دومبه گزارش روابط عمومی شهرستان، با هدف آماده سازی مدارس برای سال تحصیلی 98-97 و با حضور مدیر آموزش و پرورش، معاونین و کارشناسان مدیریت، جلسه ی هم اندیشی مدیران متوسطه ی اول و دوم ابرکوه در سالن اجتماعات برگزار شد.

ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد، ساماندهی نیروی انسانی، هدایت تحصیلی، تسویه حساب مالی مدیران مدارس تا پایان شهریور ماه و آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی از موضوعات این جلسه دوساعته بود.