نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه کنکور سراسری 1399

جلسه کارگروه کنکور سراسری 1399به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه کارگروه کنکور سراسری 1399 به منظور برنامه ریزی برای آماده سازی همه جانبه حوزه های برگزاری کنکور سراسری در محل دفتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه درباره پیگیری امور مربوط به نظافت و چینش صندلی ها، سیستم های سرمایشی و صوتی سالن ها، مسئولین حوزه ها و مراقبین، حفاظت و امنیت، پروتکل های بهداشتی و کمیته اطلاع رسانی کنکور تقسیم وظایف و تصمیم گیری صورت گرفت و بر بسیج تمامی نیرو های آموزش و پرورش شهرستان برای مهیا کردن شرایط مطلوب برگزاری این رویداد مهم تاکید شد.