نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعیبه گزارش کارشناس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سالن اداره آموزش و پرورش با حضور دادستان و مدیران دوره متوسطه تشکیل شد.

کریمی رئیس اداره ضمن تشکر از حضور دادستان و مدیران مدارس اهمیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی را بیان کرد و تصریح نمود که افراد نیاز ویژه به توجه دارند و قطعا کم توجهی و فشار خانواده ها روی فرزندان در خانه و مدرسه باعث ایجاد دغدغه ها و ناهنجاریهایی می شود . با نگاه به آمار طلاق و پایین آمدن سن ازدواج باید انتظار طلاق رسمی و عاطفی را داشت ، جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید وحدت رویه داشته باشیم و با همیاری مدیران مدارس و مشاورین فعال در عرصه اجتماعی و انجمن های مردم نهاد این امر تحقق پذیر است .

رنجبر دادستان شهرستان  گفت :باید در امر آسیب های اجتماعی هم اندیشی و تعامل بیشتری بین سیستم قضایی و آموزشی باشد تا جرایم کیفری کاهش یابد و برای این امر باید  کارگروه تشکیل شود و تابلو در زمینه تبیین عناوین مجرمانه و آگاه کردن دانش آموزان در مدارس نصب گردد . همچنین باید بررسی شود که دانش آموزان به کدام آسیب اجتماعی بیشتر گرایش نشان می دهند تا ریشه یابی شود.بزرگترین آسیب هم اکنون در فضای مجازی اتفاق می افتد  و باید با تعامل  انتقال تجربیات داشته باشیم و در زمینه آگاه سازی نوجوانان بیشتر اقدام کرد.در سخنی از امام علی (ع) آمده است که اساسی ترین برنامه پیشگیری از انحراف و تباهی مبارزه با جهل و نادانی است.

شکیبا معاون پرورشی خبر داد که آسیب های اجتماعی زیر حوزه تربیتی شده است و یکی از اقدامات را در این امر ارتباط با رابط مشاور مدارس دانست .