نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیات امنای صندوق قرض الحسنه فرهنگیان

جلسه هیات امنای صندوق قرض الحسنه فرهنگیانبه گزارش کارشناس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه جلسه هیات امنای صندوق قرض الحسنه فرهنگیان شهرستان ابرکوه در محل دفتر ریاست اداره تشکیل گردید. در این جلسه هیات مدیره صندوق فرهنگیان که متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 2نفر علی البدل می باشند و به مدت 2 سال انتخاب گردید.

اسامی هیات مدیره به شرح ذیل می باشد:

حاج محمدعلی کریمی - سیدحمید جلائی - سید عظیم هدایت - محمدعلی شکیبا - علیرضا چاکرالحسینی به عنوان عضو اصلی وجلیل صفاری و محمود قیومی زاده به عنوان 2 عضو علی البدل انتخاب گردید.