نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی و توجیه نحوه برگزاری امتحانات پایانی

جلسه هم اندیشی و توجیه نحوه برگزاری امتحانات پایانیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ابرکوه،جلسه هم اندیشی و توجیه نحوه برگزاری امتحانات پایانی،چگونگی ثبت نام در سال جدید با حضور آقای کریمی رئیس اداره،آقای چاکرالحسینی معاون آموزش،آقای هاشمی زاده کارشناس متوسطه وآقای فلاح زاده امتحانات و مدیران متوسطه اول و دوم برگزار شد.

در این جلسه پیشنهادهایی در خصوص مدارس نمونه دولتی و نحوه اجرای هدایت تحصیلی ارائه گردید.