نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی مدیران متوسطه اول

جلسه هم اندیشی مدیران متوسطه اولمدیران متوسطه اول در جلسه هم اندیشی فروردین ماه گرد هم آمدند در این جلسه موضوعات هفته بزرگداشت مقام معلم،اردوهای دانش آموزی،امور مالی واداری ،تقویت بعد معنوی وپرورشی دانش آموزان و....بحث وتبادل نظر گردید.

معاونین آموزشی ومشاورین آموزشگاه ها که در این جلسه حضور داشتند هدایت تحصیلی ونحوه اجرای تست سلامت روان مورد بررسی وآسیب شناسی قرار گرفت.

در این جلسه مدیر آموزش وپرورش،معاونین پرورشی،آموزشی وپشتیبانی،کارشناسان حراست،بازرسی وآموزش حضور داشتند.