نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی سرگروه های فنی استان باهنر آموزان

جلسه هم اندیشی سرگروه های فنی استان باهنر آموزانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه جلسه هم اندیشی سرگروه های فنی استان با حضور هنر آموزان شاخه کار دانش  در محل اداره آموزش و پرورش ابرکوه سالن شهید عادلزاده برگزار شد.

در این جلسه هنر آموزان هنرستان های کاردانش مسائل و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در رشته های مربوط به خود را با سرگروه های فنی استان در میان گذاشتند.سرگروه های استانی نیز از هنرستان های کار دانش شهرستان ابرکوه و مرکز فنی و حرفه ای بازدید بعمل آوردند.