نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی راهبران وسرگروهای آموزشی

جلسه هم اندیشی راهبران وسرگروهای آموزشیبه گزارش کارشناس تکنولوژی آموزشی، جلسه  هم اندیشی راهبران و سرگروه های آموزشی مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم با حضور روحی پناه، قیومی زاده، رضاییان و کارشناسان آموزش  در تاریخ 96/12/28 جهت ارائه  گزارش عملکرد گروه های آموزشی و راهکارهای مناسب در خصوص ارتقا طرح ها و برنامه های آموزشی تشکیل گردید. در پایان جلسه از راهبران و سرگروه های آموزشی تقدیر و تشکر به عمل آمد.