نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی جشن نیکوکاری

جلسه هماهنگی جشن نیکوکاری


جلسه هماهنگی جشن نیکوکاری

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در خصوص برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس سطح شهرستان، جلسه ای با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاون پرورشی، کارشناس روابط عمومی، مسئول گروه پیشتازان، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و هیئت همراه برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص برگزاری برنامه نمادین جشن نیکوکاری در یکی از مدارس سطح شهرستان، نحوه جمع آوری و توزیع کمک های نقدی و غیر نقدی تصمیم گیری شد.