نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هدایت تحصیلی

جلسه هدایت تحصیلی


جلسات هدایت تحصیلی ویژه پایه نهم با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسات توجیهی هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم به طور جداگانه در دبیرستان دخترانه الزهرا(تجمع دانش آموزان پایه نهم الزهرا، فولادگر و نرجس) و دبیرستان پسرانه امام خمینی(ره)  و با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاون آموزشی و کارشناسان اداره برگزار گردید.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در مقدمه سخن از دانش آموزان خواست تا با مشورت با دیگران و شناخت خود، انتخاب صحیحی داشته باشند تا خود را به جاده سعادت برسانند.

"محمود زارع" اظهار داشت: بخش اعظم سعادت و شقاوت انسان، دست خودش است. معلم، کتاب، والدین و ... همه ابزاری هستند که شما را به سرمنزل مقصود برسانند.

انسانی که بتواند ابزارها را بشناسد و در جای خود استفاده کند؛ انسان موفقی است.

وی در ادامه سه سؤال از دانش آموزان پرسید و پاسخ پرسش ها را تشریح کرد: سؤال اول: آیا آرزوها دست یافتنی هستند؟ سؤال دوم: موفقیت با شانس چقدر ارتباط دارد؟ سؤال سوم: چگونه انسان می تواند دانائی را به توانائی تبدیل کند؟

"زارع" در زمینه بحث هدایت تحصیلی اظهار داشت: در فرهنگ لغت کلمه ای به نام انتخاب داریم. انتخاب یعنی جدا کردن یک عنوان از عناوین مختلف.

انتخاب دو دسته است: اول، انتخاب هائی که به سرنوشت ما وصل نیستند. این انتخاب ها تعدادشان زیاد است و قابل تغییرند. دوم، انتخاب هائی که به سرنوشت ما وصل هستند و سرنوشت ما را رقم می زنند. این انتخاب ها تعدادشان کم است و قابل تغییر نیستند و یا به سختی تغییر می کنند و تغییر آن مستلزم خسارت زیاد است.

وی در ادامه 6 پارامتر را برای هر انتخاب ضروری دانست: علاقه، انگیزه، توانائی، شرایط، امکانات، مصلحت های کشور و نظام و جامعه

وی در پایان، در مورد فرم های هدایت تحصیلی توضیحاتی را ارائه نمود.