نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مربیان و معاونین پرورشی

جلسه مربیان و معاونین پرورشی


جلسه مربیان و معاونین پرورشی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه مربیان و معاونین پرورشی با حضور امام جمعه و مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در محل سالن شهید عادلزاده برگزار گردید.

امام جمعه شهرستان ابرکوه از فعالیت های انجام گرفته در حوزه پرورشی ابراز رضایت نمود.

"حجت الاسلام حسینی" فعالیت در حوزه پرورشی را امری حساس دانست و وظیفه مربی را کشف، هدایت و پرورش استعدادهای دانش آموزان و سازندگی اخلاقی و شخصیتی آنان برشمرد.

وی اظهار داشت: مربی باید دانش آموزان را در زمینه مسائل دینی و اخلاقی هدایت کند و فعالیت های پرورشی دانش آموزان را در مدرسه رصد و در صورت مشاهده ناهنجاری، آن را به صورت محرمانه حل نماید و از کنار مشکلات دانش آموزان با سهل انگاری عبور نکند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه نیز خواستار به روز بودن مربیان پرورشی در زمینه های فناوری، دینی، علمی و ... شد، به طوری که مناسبت های روزانه آنان از امور تکراری به فرصت های پرورشی تبدیل گردد.

"مسلم روحی پناه"  افزود: مربی باید اهداف بلند را در امور روزمره انتخاب کند و بداند که هر دقیقه فعالیت او در مدرسه با ارزش است، پس در راه رسیدن به اهداف سختی ها را تحمل نماید.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه نیز امر تعلیم و تربیت را انفکاک ناپذیر دانست و خواستار توجه به تمام جنبه های وجودی دانش آموزان از قبیل هنر، تربیت بدنی، آموزش و پرورش و... شد.

"احمد فلاحزاده" اظهار داشت: دانش آموزی در جامعه دارای نظم و ترتیب است که به همه ابعاد وجودی اش به یک اندازه توجه اساسی شود و تک بعدی رشد نکند.

وی از مربیان پرورشی خواست در زمینه فعالیت های پرورشی، سواد رسانه ای خود را مطابق با پیشرفت تکنولوژی، به روز نمایند تا بتوانند در راه پرورش دانش آموزان موفق باشند.