نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مراقبان سلامت

جلسه مراقبان سلامت


جلسه مراقبان سلامت

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه مراقبان سلامت با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، رئیس اداره سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان و کارشناس مسئول این اداره،  رئیس مرکز تحقیقات دیابت استان، کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه و مراقبان سلامت شهرستان در سالن شهید عادلزاده برگزار گردید.

در این جلسه پس از بررسی مسائل و مشکلات مراقبان سلامت، با اهداء هدایایی از ایشان تجلیل به عمل آمد.