نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مقطع ابتدایی

جلسه مدیران مقطع ابتداییمدیران مقطع ابتدایی در آموزشگاه شاهد شهید حقدوست جهت هم اندیشی گرد هم آمدند. در این جلسه بحث اردوهای دانش آموزی،جشن تکلیف،برنامه های هفته گرامیداشت مقام معلم،توجه به امور دانش آموزان،تاکید بر دائر بودن مدارس تا 13/03/97 ،برخی امور مالی واداری مدارس تاکیدبر مطالعه سند تحول بنیادین و.... مطرح وتبادل نظر گردید.در این جلسه مدیر آموزش وپرورش ،معاونین پرورشی،آموزشی وپشتیبانی،کارشناسان حراست وبازرسی حضور داشتند.