نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مدارس شبانه روزی

جلسه مدیران مدارس شبانه روزی


جلسه مدیران مدارس شبانه روزی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه و معاون آموزشی و کارشناس آموزش، جلسه مدیران شبانه روزی و سرپرستان خوابگاه های دانش آموزی در محل دبیرستان پسرانه نمونه ابن سینا برگزار گردید.

"مسلم روحی پناه" مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه مباحثی را پیرامون مسئولیت مدیران و عوامل اجرائی مدارس شبانه روزی مطرح نمود.

در ادامه، مدیران و سرپرستان خوابگاه های دانش آموزی، مسائل و مشکلات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.