نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران دوره متوسطه

جلسه مدیران دوره متوسطهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه ی مدیران دوره متوسطه ی اول و دوم با حضور معاونین و جمعی از کارشناسان اداره در سالن اجتماعات شهید عادلزاده برگزار شد.

در این جلسه چند نفر از مدیران نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند. همچنین از مدیرانی که در اجرای پروژه ی مهر نیز همکاری داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد و نماینده مدیران متوسطه ی دوره اول و دوم نیز با رای گیری مشخص شد.