نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدارس شبانه روزی

جلسه مدارس شبانه روزی


با حضور مدیران مدارس شبانه روزی و سرپرستان خوابگاه ها، اولین جلسه مدارس شبانه روزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه مدارس شبانه روزی در دبیرستان نمونه امام علی(ع) و با حضور مدیر آموزش و پرورش، معاونت پشتیبانی، کارشناس روابط عمومی، مدیران مدارس شبانه روزی و سرپرستان خوابگاه ها برگزار گردید.

در ابتدا هر یک از مدیران و سرپرستان خوابگاه ها، نظرات و پیشنهادات و مشکلات خود را بیان نمودند.

سپس مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نکاتی را به سرپرستان خوابگاه ها متذکر شد و به مسائل مطرح شده پاسخ داد.