نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه طرح معرفت

جلسه طرح معرفتبه گزارش کارشناس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه جلسه طرح معرفت با حضور بمانی پیشکسوت امور تربیتی و معاونین و مربیان تربیتی در سالن شهید عادلزاده برگزار شد.

کریمی مدیریت اداره ضمن تسلیت فرا رسیدن دهه آخر ماه صفر به اهمیت سند تحول بنیادین و ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت اشاره کرد.

بمانی اصول تعلیم و تربیت و ملاک ها و مبانی آن  را بیان کردد و ابزارهای مهم در  امور تربیتی را با اجرای نمایش و معرفی کتاب های مختلف مورد بحث قرار داد.