نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه طرح معرفت معاونین و مربیان پرورشی

جلسه طرح معرفت معاونین و مربیان پرورشی


جلسه معاونین و مربیان پرورشی در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه طرح معرفت با حضور معاونین و مربیان پرورشی مدارس شهرستان ابرکوه در سالن شهید عادلزاده این اداره برگزار گردید.

عملکرد مدارس در زمینه مسائل پرورشی در سال تحصیلی جاری و ارائه پیشنهادات برای بهبود عملکرد مدارس و سازماندهی سال تحصیلی آینده از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود.