نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد پروژه مهر 99

جلسه ستاد پروژه مهر 99به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در پانزدهمین روز از مرداد ماه 1399 جلسه پروژه مهر با محوریت بررسی مسائل مربوط به ثبت نام دانش آموزان و هدایت تحصیلی، ثبت نام کتب درسی و کارگروه آموزش های مجازی در محل دفتر این مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه کارشناسان کارگروه های مختلف ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در راستای پروژه مهر، به بیان مسائل و دغدغه های موجود در ارتباط با سامانه سناد و ثبت نام دانش آموزان، وضعیت هدایت تحصیلی، آموزش های مجازی و سازماندهی نیروی انسانی پرداختند و در رابطه با راهکار های عملیاتی آنها بحث و تبادل نظر شد.

کریمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیز ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق مدارس در مواجهه با شرایط مختلف شروع سال تحصیلی جدید، خواستار عزم جدی همه همکاران برای تشکیل و توسعه کارگروه آموزش های مجازی شد.