نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم

جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلمبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه،سومین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم با حضور مدیر آموزش و پرورش و شورای معاونین برگزار شد.

در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص اجرای برنامه های بزرگداشت مقام معلم به صورت مجازی مطرح گردید.