نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بیانیه گام دوم انقلاب

جلسه بیانیه گام دوم انقلاببه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه بررسی شیوه نامه اجرائی بیانیه گام دوم انقلاب با حضور اعضا در دفتر ریاست برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص اجرای جدول نظام موضوعات نوجوان بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب برنامه هایی مصوب و به اعضاء ابلاغ گردید.