نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت

جلسه بهبود کیفیت


با حضور امین الرعایا، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی با حضور امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل، شرافت رئیس اداره سوادآموزی، محمدی کارشناس  سنجش سوادآموزی اداره کل و اعضای گروه بهبود کیفیت شهرستان برگزار گردید.

کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی شهرستان ابرکوه، گزارشی از وضعیت سوادآموزی شهرستان ارائه نمود.

"فتاحی" عمده ترین مشکل شهرستان در بحث سوادآموزی را جذب بی سوادان اعلام نمود و دلیل آن را پراکندگی بی سوادان در سطح شهرستان، عدم انگیزه کافی، عدم احساس نیاز و نداشتن اهرم مناسب برای جذب آنان دانست و از حاضرین خواست تا در این زمینه چاره ای اندیشیده شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از رشد رتبه شهرستان در زمینه سوادآموزی اظهار رضایت نمود.

"امین الرعایا" افزود: هر جا گروه بهبود کیفیت فعال بود، سوادآموزی آن منطقه فعال است. در کار سوادآموزی باید صبور بود. سوادآموزی کار سختی است ولی لذتی پشت این قضیه است. وقتی کار انجام می شود در واقع شما پا جای پای پیامبر(ص) گذاشته اید.