نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی مربیان پیشتاز و فرزانه

جلسه آموزشی مربیان پیشتاز و فرزانه


اولین جلسه آموزشی مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اولین جلسه آموزشی مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان ابرکوه در سالن شهید عادلزاده برگزار گردید.

در این دوره آموزشی،  "عبدالهی"، مدرس کشوری سازمان دانش آموزی، کار با چوب و طناب را به مربیان و دانش آموزان پیشتاز و فرزانه شهرستان ابرکوه آموزش داد.

در پایان، به گروه حاملان قرآن و گارد پرچم دبیرستان الزهرا جوایزی اهدا شد.