نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی ثبت نام مسابقات فرهنگی – هنری در سایت همگام

جلسه آموزشی ثبت نام مسابقات فرهنگی – هنری در سایت همگامبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه آموزشی ثبت نام مسابقات فرهنگی هنری در سایت همگام ویژه مدیران و معاونان و مربیان پرورشی هر سه مقطع در سالن شهید عادلزاده اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی، شرکت کنندگان با شیوه و مراحل کار ثبت نام مسابقات در سایت همگام آشنا گردیدند.