نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسات طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشی

جلسات طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسات طرح معرفت مربیان و معاونین پرورشی در روز های دوشنبه هر هفته با موضوع بحث و تبادل نظر تجربیات و هم افزایی در مورد موضوعات و مسائل تربیتی برگزار می گردد.