نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسات ستاد پروژه مهر شهرستان ابرکوه

جلسات ستاد پروژه مهر شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ جلسات پروژه مهر با حضور مسئولین کارگروه های هشتگانه برگزار گردید.