نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسات توجیهی هدایت تحصیلی

جلسات توجیهی هدایت تحصیلی


جلسات توجیهی هدایت تحصیلی، ویژه مشاوران و مدیران متوسطه اول، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جهت هماهنگی و آشنائی هرچه بیشتر با شیوه نامه هدایت تحصیلی، جلسات جداگانه ای ویژه  مشاوران و مدیران مقطع متوسطه دوره اول، برگزار گردید.