نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسات آموزشی پیشگیری از اعتیاد

جلسات آموزشی پیشگیری از اعتیاد


همزمان با هفته مبارزه با اعتیاد، جلسات آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دبیرستان های ابرکوه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، همزمان با دومین هفته مبارزه با اعتیاد(22 تا 28 آبان)، جلسات آموزشی پیشگیری از اعتیاد در هنرستان های پسرانه علامه طباطبائی و دخترانه آزاده و دبیرستان پسرانه ابوذر برگزار گردید.

"دکتر موحدی" مسئول اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان ابرکوه، در زمینه اعتیاد و طریقه تأثیرگذاری آن بر سیستم عصبی و انواع مواد مخدر توضیحاتی را ارائه نمود.