نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن تکلیف متمرکز شهرستانی

جشن تکلیف متمرکز شهرستانی


جشن تکلیف متمرکز شهرستانی برای سومین سال پیاپی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جشن تکلیف متمرکز شهرستانی ویژه حدود 700 نفر از دانش آموزان دختر 9 ساله و دانش آموزان پسر 15 ساله شهرستان ابرکوه به طور مجزا در سال معلم برگزار گردید.