نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره جابربن حیان

جشنواره جابربن حیانجشنواره جابربن حیان به همت معاونت آموزشی شهرستان ابرکوه و کارشناس تکنولوژی آموزشی؛ جهت شناسایی، تقویت استعدادهای فردی دانش آموزان و آشنایی آن ها با روش تحقیق، ایجاد موقعیت مناسب برای تفکر و پژوهش و تحقق اهداف مهارتی، نگرشی و زندگی، به مدت دو روز 12/22و 96/12/23 در محل سالن معلم برگزار گردید. شایان ذکر است که مدیران، آموزگاران، دانش آموزان و اولیا به تفکیک جنسیت از این نمایشگاه بازدید نمودند و داوران نیز به مدت دو روز12/24و 96/12/26 با توجه به معیارهای ارزیابی به داوری اولیه و نهایی پرداختند.