نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره بازی های بومی محلی فرهنگیان

جشنواره بازی های بومی محلی فرهنگیانبه مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، حفظ بازی های بومی محلی،  ایجاد شور و نشاط بین همکاران فرهنگی، جشنواره بازی های بومی محلی در محل مجتمع ورزشی شهدای دانش آموز، برگزار شد. در این جشنواره، بازی طناب کشی و هفت سنگ ویژه آقایان و طناب کشی و داژبال ویژه خواهران برگزار گردید.