نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت گواهینامه های آموزشی ضمن خدمت درون سازمانی

ثبت گواهینامه های آموزشی ضمن خدمت درون سازمانی


ثبت گواهینامه های آموزشی ضمن خدمت درون سازمانی

قابل توجه همکاران محترم

برای چهارمین و آخرین بار، درگاه ثبت دوره های درون سازمانی سامانه LTMS از تاریخ 19 / 10 / 1394 لغایت 30 / 10 /1394 باز خواهد شد . لذا همكاران محترم جهت ثبت اطلاعات مربوط به گواهینامه های خود كه در سامانه ثبت نشده است ، در تاریخ اعلام شده اقدام نمایند ، بدیهی است مسئولیت عدم ثبت بموقع گواهینامه‌ها برعهده ی ذینفعان می باشد.

تذكر : فقط گواهینامه هایی قابل ثبت در سامانه می باشد كه از تاریخ  1 /1/ 1379 لغایت 29 / 12 / 1391 باشد .

(گواهینامه های بعد از تاریخ مذكور در سامانه LTMSثبت گردیده است ).