نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکریم و معارفه مدیر جدید کانون بسیج فرهنگیان

تکریم و معارفه مدیر جدید کانون بسیج فرهنگیان


محمد هادی زارع زاده به عنوان مدیر جدید کانون بسیج فرهنگیان معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مراسم تکریم و معارفه مدیر کانون بسیج فرهنگیان، با حضور مسئولین سپاه پاسداران و معاونین و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در سالن شهید عادلزاده این اداره برگزار گردید.

در این مراسم از زحمات چندین ساله محمد حسن باقی پور تقدیر و تشکر گردید و محمد هادی زارع زاده به عنوان مدیر جدید کانون بسیج فرهنگیان شهرستان ابرکوه معرفی شد.