نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن پیش دبستانی

تلفن پیش دبستانی


 

نام مراکز پیش دبستانی دارای مجوز

آدرس

تلفن

محیا

شهرک آزادگان

32826903

شکوفه های زندگی

صفاییه خ شهید صیاد شیرازی

32826074

پرنیان

نظامیه -ک 12

32827480

بهار اندیشه نو

نظامیه چهارراه سرو

32823758

جابربن حیان

خیابان ابوذر

32821090

آرمان

خ ابوذر

32822632

فرزان

صفاییه روبروی مدرسه شهدا

32830955

صبح دانایی

بلوار جمهوری کوچه پارسا

32830900

میثاق

خ نسفی پایین تر از بلوار مسجد بیرون

32826609

هوشیاران

خیابان سرو- روبروی مرکز رشد

09134527166