نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از عوامل اسکان مسافرین نوروزی

تقدیر از عوامل اسکان مسافرین نوروزیبه گزارش روابط عمومی از زحمات عوامل اجرایی اسکان نوروزی در سالن اجتماعات مدیریت آموزش وپرورش  قدردانی شد.

در ابتدای جلسه ،معاون پشتیبانی گزارشی مختصر از روند اسکان ارایه وسپس هر یک از همکاران به بیان دیدگاه ،پیشنهادات ،انتقادات وخاطرات اسکان مسافرین نوروزی پرداختند. در ادامه جلسه مدیر آموزش وپرورش از زحمات کلیه عوامل تشکر وبرای آن ها آرزوی موفقیت نمود.وی داشته های انسان را تنها رمز موفقیت ندانست و گاهی نداشته ها را عامل موفقیت انسان ها دانست.

روحی پناه تاکید کرد با وضع موجود و امکانات و تجهیزات فعلی سعی گردید بهترین لحظات ،برای همکاران خصوصا مسافرین فراهم آید تا  آن ها با ذهنیت خوبی شهرمان را ترک کنند.