نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعهدات و پوشش های بیمه آتش سوزی منازل مسکونی فرهنگیان

تعهدات و پوشش های بیمه آتش سوزی منازل مسکونی فرهنگیانشماره ردیف

ارزش ساختمان

(به ریال)

ارزش اثاثیه

(به ریال)

جمع کل اموال تحت پوشش

(به ریال)

حق بیمه ماه اول تا دوازدهم

توضیحات

طرح اول

330.000.000

170.000.000

500.000.000

30.000

حذف ماده 10

 

نکات حائز اهمیت :

الف-  خطرات اصلی (حریق ، انفجار ، صاعقه ) و خطرات تبعی ( سیل و طغیان رودخانه  ، طوفان و گردباد ، زلزله ، ضایعات ناشی از برف و باران و تگرگ ، سنگینی برف ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، سقوط بهمن ، ترکیدگی لوله آب) تحت پوشش خواهد بود.

ب - مسئولیت مالی درقبال همسایگان در برابر خطرات آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله آب منازل مسکونی قابل پرداخت می باشد.

  ج- ماده 10 قانون بیمه مبنی بر اعمال قائده نسبی در زمان پرداخت خسارت از شرایط بیمه نامه حذف گردیده است.

توضیح ماده10 قانون بیمه : در صورتیکه ارزش تحت پوشش بیمه نامه از مبلغ واقعی سرمایه محل مورد بیمه کمتر اعلام شده باشد، در زمان پرداخت خسارت، مبلغ برآوردی خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه اصلی کاهش خواهد یافت. ( این ماده حذف گردیده است)

  د- در صورت تغییر نشانی هریک از واحدهای مسکونی موضوع بیمه، ذینفع موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت 10 روز در سامانه اصلاح نماید. لازم به ذکر است آدرس جدید اعلام شده از ساعت 24 روز ثبت نشانی جدید تحت پوشش خواهد بود.

  ه- در صورت درخواست دریافت خدمات جهت منزل دوم و یا افزایش سرمایه منزل مورد بیمه، لازم است متقاضی گرامی جهت تکمیل فرمهای مربوطه به ادارت تعاون نواحی مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز در زمان اعلام خسارت:

  • اعلام خسارت در مدت 10 روز کاری از تاریخ قوع حادثه و حضور ذینفع در شرکت بیمه جهت تشکیل پرونده
  • عدم اصلاح، تغییر و بازسازی محل حادثه تا زمان بازدید کارشناس بیمه گر
  • ارائه گزارش آتش نشانی بهمراه درج علت حادثه، نیروی انتظامی، سازمان هواشناسی و ستاد حوادث غیرمترقبه حسب حادثه واقع شده