نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعاون و رفاه 3

تعاون و رفاه 3


برگزيدگان قرعه وام مرابحه هفت ميليوني مرحله چهارم(دی و بهمن 98)

قابل توجه برگزیدگان محترم شایسته است از تاریخ 1398/10/04 تا تاریخ 1398/11/09 هر هفته 10 نفر اول به ترتیب ذیر به دایره رفاه این مدیریت مراجعه نمایندد.

 

ردیف کد پرسنلی
1 27006678
2 60756951
3 46712750
4 96399000
5 92555020
6 72972135
7 12392443
8 73265223
9 73129608
10 73150424
11 73120619
12 72577552
13 46701745
14 73129502
15 11477353
16 72972031
17 47377914
18 27003400
19 96307989
20 72816450
21 72972696
22 72961137
23 72653927
24 72912761
25 72972495
26 93991006
27 72971398
28 72964238
29 21621506
30 72972618
31 72967392
32 73068831
33 61984557
34 72972329
35 72968852
36 72972583
37 11477385
38 93971267
39 72576818
40 12816805
41 73127869
42 93991003
43 73128282
44 73173091
45 72964365
46 96268557
47 72817117
48 12392683
49 93991004
50 72972304
     


 

لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه جهت دریافت معرفی نامه در موعد  مقرر (انصراف) یا عدم تأیید توسط بانک یا حسابداری (دریافتی حقوق کمتر از اقساط وام؛ حدوداً 235هزار تومان، داشتن اقساط معوق و یا چک برگشتی) هیچ امتیازو حقی در مراحل بعد لحاظ نخواهد شد

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک ملی شعبه امام خمینی (ره):

1- معرفی نامه حسابداری اداره (وام گیرنده)

2- کپی تمامی صفحات شناسنامه + کپی کارت ملی (وام گیرنده - ضامن )

3- آخرین فیش حقوقی + حکم کارگزینی ( وام گیرنده - ضامن ) 

4- کارت پایان خدمت/ معافیت (وام گیرنده)