نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تخلفات اداری

تخلفات اداری


ضمن خدمت تجوید قرآن به مدت 48 ساعت

ویژه کلیه آموزگاران و مدیر آموزگاران ابتدایی

 

چهار شنبه 20 بهمن دبیرستان دخترانه صدرا

پنج شنبه : 21 بهمن ماه ساعت 8 صبح  و بعد از ظهر ساعت 12

جمعه : 22 بهمن ماه ساعت 8 صبح و بعد از ظهر ساعت12