نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهیز کتابخانه دبستان شهید علی نقی کارگر

تجهیز کتابخانه دبستان شهید علی نقی کارگر



مراسم اهدای کتاب و تجهیز کتابخانه دبستان شهید علی نقی کارگر توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان