نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از تلاش گران گمنام

تجلیل از تلاش گران گمنام


تجلیل از تلاش گران گمنام

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در جلسه شورای معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از نیروهای واحد خدمات این اداره تجلیل به عمل آمد.