نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از برترین های علمی دبیرستان نمونه امام علی(ع)

تجلیل از برترین های علمی دبیرستان نمونه امام علی(ع)


تجلیل از برترین های علمی دبیرستان نمونه امام علی(ع)

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، 50 نفر از دانش آموزان دبیرستان نمونه امام علی(ع) که در نوبت اول سال تحصیلی جاری، رشد علمی چشم گیری داشتند با حضور معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه و کارشناس مسئول آموزش متوسطه این اداره، اعضای انجمن اولیا و مربیان، دبیران و دانش آموزان دبیرستان نمونه امام علی(ع) مورد تجلیل قرار گرفتند.