نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجزیه و تحلیل بازدیدها

تجزیه و تحلیل بازدیدها


نتایج بازدید کارشناسان حوزه پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس شهرستان ابرکوه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه غفاریان، انتظاری، کردآبادی، صمدی، رضائی، زارع شاهی و گلستانی از کارشناسان حوزه پرورشی اداره کل، همچنین مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاونین و کارشناسان حوزه پرورشی و روابط عمومی، طی نشستی به تجزیه و تحلیل نتایج بازدید مسئولین حوزه پرورشی اداره کل از مدارس شهرستان ابرکوه پرداختند.