نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک روز معلم به کارمندان کانون زبان توسط مدیر آموزش و پرورش و فرماندار

تبریک روز معلم به کارمندان کانون زبان توسط مدیر آموزش و پرورش و فرماندار



به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ابرکوه، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم  کریمی مدیر آموزش و پرورش وکاظمی نسب فرماندار از کانون زبان ایران بازدید کرده وبه کارکنان این مرکز روز معلم را تبریک عرض نمودند.