نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت روز جهانی کنترل فشار خون از همکاران اداری فشار خون گرفته شد

به مناسبت روز جهانی کنترل فشار خون از همکاران اداری فشار خون گرفته شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، به مناسبت روز جهانی کنترل فشار خون از همکاران اداری این مدیریت فشار خون گرفته شد.