نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کمیته مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

برگزاری کمیته مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کمیته ی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور "روحی پناه" مدیر آموزش و پرورش، "اسحاقی" معاونت سیاسی امنیتی فرمانداری و نمایندگانی از اداره بهزیستی، شبکه بهداشت،دادگستری و نیروی انتظامی برگزار شد.

این جلسه که با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آموزش این مطالب در مدارس بود، مباحث برنامه ریزی برای نصب پوستر و تهیه بروشور در این زمینه، شناسایی دانش آموزان و مشاوره با آن ها، پیشگیری از آسیب های فضای مجازی، برگزاری نمایشگاه و محصولات فرهنگی، برگزاری جلسه آموزش خانواده در مدارس با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.