نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری پیش اجلاس بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز شهرستان ابرکوه

برگزاری پیش اجلاس بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز شهرستان ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، پیش اجلاس بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز شهرستان ابرکوه، پنج شنبه 1399/09/13 برگزار گردید.

این برنامه با همکاری دارالقرآن باقرالعلوم، کانون فرهنگی تربیتی شهید رجایی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان با استقبال گسترده دانش آموزان و فرهنگیان از طریق پخش زنده در کانال های دانش آموزی و فرهنگیان شهرستان در بستر شبکه دانش آموزی شاد انجام گرفت.