نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش انگیزشی آموزشی و مشاوره ای

برگزاری همایش انگیزشی آموزشی و مشاوره ایبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، همایش انگیزشی آموزشی و مشاوره ای ویژه دانش آموزان متوسطه دوم با سخنرانی مشاوران و کارشناسان برجسته کشوری "پوریا مظفریان" کارشناس ریاضیات و کاربردها و "علیرضا مطلبی" مشاوره تحصیلی و روانشناس خانواده در سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

در این جلسه پیرامون روش های صحیح مطالعه و نکات مهم و اساسی آن و همچنین روش های نوین مطالعه ریاضی و و اهمیت شبیه سازی مطالب در یادگیری دروس مهارتی و مثبت اندیشی صحبت شد.