نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه talk show

برگزاری مسابقه talk showگروه آموزشی درس زبان انگلیسی به منظور کیفیت بخشی درس مذکور و ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح توانایی و تسلط دانش آموزان اقدام به برگزاری مسابقه زبان ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم نمود که پس از داوری اسامی دانش آموزان منتخب به استان ارسال گردید.