نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات ورزشی مدارس پسرانه

برگزاری مسابقات ورزشی مدارس پسرانه


برگزاری مسابقات ورزشی مدارس پسرانه

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسابقات ورزشی بین مدارس پسرانه شهرستان، انتخابی مسابقات استان در سه رشته فوتسال متوسطه اول ، دو و میدانی و شطرنج هر سه مقطع برگزار و مقام های اول تا سوم هر رشته مشخص گردید.